Agnieszka Stążka-Gawrysiak

Jest coachką, coachką kryzysową, mentorką, trenerką i facylitatorką podejścia Self-Reg. Prowadzi blog DyleMatki i napisała trzy książki o samoregulacji dla dzieci i dorosłych z serii „Self-Regulation”.

Prywatnie jest wysoko wrażliwą mamą trzech synów w wieku 10, 8 i prawie 5 lat, z których co najmniej jeden też jest wysoko wrażliwy.

Agnieszka udzieliła wywiadu „Self-reg w zabawie”, z którego dowiecie czym jest selg-reg i jak wspierać dziecko w regulacji emocji przez zabawę.