Anita Janeczek-Romanowska

Od ponad dwunastu lat poszerza swoją wiedzę i umiejętności z zakresu pracy z małymi dziećmi (1-7 lat), ich rodzicami oraz opiekunami. W swojej pracy chce wspierać dzieci i dorosłych w umacnianiu relacji między nimi. Ma głębokie przekonanie, że bezpieczna, bliska relacja między dzieckiem a dorosłym jest zasobem, który daje moc do zmiany i rozwoju. Ufa w rodzicielskie i dziecięce kompetencje, stara się towarzyszyć dzieciom i rodzicom, nie narzucać gotowych rozwiązań i z dużą uważnością przyglądać się wyjątkowości każdej z sytuacji, których doświadczają. Stawia na rzetelną i sprawdzoną wiedzę psychologiczną, na bieżąco śledzi badania z zakresu psychologii dziecka, a ich rezultaty pomaga przełożyć rodzicom na język i realia codzienności. W swojej pracy wspiera również specjalistów pracujących z małymi dziećmi, prowadzi szkolenia i konsultacje dla nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym.