Gosia Stańczyk

Jest psychologiem, mamą trojga dzieci. Wspiera rodziców i nauczycieli w poszukiwaniu wiedzy, narzędzi i sposobów na satysfakcjonujący, oparty na szacunku kontakt z dziećmi. Udziela konsultacji psychologicznych w Bliskim Miejscu w Warszawie, prowadzi warsztaty dla rodziców, webinaria i superwizyjne spotkania dla nauczycieli. Jest autorką książki „Rodzeństwo”. Prowadzi blog poświęcony sprawom rodzicielstwa i rozwoju: www.gosiastanczyk.pl.

Interesuje się metodami edukacji opartymi na głębokim szacunku do dziecka i zaufaniu do jego rozwoju. Lubi wspierać rodziców w radzeniu sobie z trudnościami, związanymi z sytuacjami okołoszkolnymi.

W wywiadzie opowiada o roli jaką pełni zabawa w rodzeństwie,
o tym jak wspierać wzajemne relacje swoich dzieci i czy warto w nie czasem ingerować.