Jesse Coffino

Jesse Coffino
Anji Play

Jesse Robert Coffino jest założycielem i dyrektorem generalnym Anji Play w USA oraz współzałożycielem True Play Foundation. Mówi biegle po mandaryńsku, gdyż przez siedem lat blisko współpracował z Cheng Xueqin, dzięki czemu mógł przetłumaczyć i przekazać idee Anji Play reszcie świata. Przez ostatnie dwa lata Jesse współpracował z nauczycielami i edukatorami w celu wdrążenia podejścia Anji Play w zachodnich programach edukacyjnych.

Jesse jest też autorem wielu artykułów i esejów dotyczących historii i praktyki podejścia Anji Play, w tym: “The Anji Play Ecology of Early Learning” (Childhood Education, Vol. 95, No. 1), edytował “The Anji
Interviews,” oraz szerzył idee Anji Play w takich organizacjach, jak:
Google, Lawrence Livermore National Laboratory, UNESCO, Bank Światowy czy BRAC (Międzynarodowa Organizacja Rozwoju).

Ukończył licencjat z nauk politycznych na Uniwersytecie Columbia. To on jest osobą odpowiedzialną za większość treści i zdjęć znajdujących się na stronie anjiplay.com i kanałów Anji Play na Twitterze, Facebooku i Instagramie.

Jesse udzielił wywiadu na temat ryzyka w zabawie, z którego dowiecie się:
– Czym jest ryzyko?
– Dlaczego jego podejmowanie jest niezbędne w życiu?
– Skąd wiadomo, czy podejmowana przez dziecko aktywność jest dla niego bezpieczna?
– Jak zaopiekować swój strach, żeby nie ograniczać rozwoju dziecka?