Webinary

Webinary odbędą się w czasie rzeczywistym o godzinach 16.00-17.30 i nie będą nagrywane. Ze względu na komfort pracy w tej formie, obowiązują limity osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

Filters
Done